ഐ എ പി ക്രിട്ടിക്കൽ കെയർ സംസ്ഥാന സമ്മേളനം ശനിയാഴ്ച തുടങ്ങും

കണ്ണൂർ: ഇന്ത്യൻ അക്കാദമി ഓഫ് പീഡിയാട്രിക്സ് സംസ്ഥാന ഘടകത്തിന്റെയും ഐ എ പി ക്രിട്ടിക്കൽ കെയർ ചാപ്റ്ററിന്റെയും സംയുക്ത ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ക്രിട്ടിക്കൽ കെയർ വിദഗ്ധരുടെ സംസ്ഥാന സമ്മേളനം ശനി, ഞായർ ദിവസങ്ങളിൽ കണ്ണൂരിൽ നടക്കും. ശനിയാഴ്ച ഡോക്ടർമാർക്കും നഴ്സുമാർക്കും പ്രത്യേകമായ ക്രിട്ടിക്കൽ കെയർ പ്രായോഗിക ശില്പശാലകൾ നടക്കും. കണ്ണൂരിലെ വിവിധ ആശുപത്രികളിൽ വെച്ച് നടക്കുന്ന ശിൽപ്പശാലകൾക്ക് ക്രിട്ടിക്കൽ കെയർ വിദഗ്ധർ നേതൃത്വം നൽകും. ശിശുരോഗ വിദഗ്ധരും പി ജി വിദ്യാർഥികളും പങ്കെടുക്കും. ഡോക്ടർമാരുടെ ശില്പശാല ക്രിസ്ത്യൻ മെഡിക്കൽ […]

Continue Reading