ഇന്ന് ലോക ഹൈപ്പർടെൻഷൻ ദിനം

ഉയർന്ന രക്തസമ്മർദ്ദത്തെ നിശബ്ദനായ കൊലയാളിയെന്നാണ് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത്. ഹൈപ്പർടെൻഷനെക്കുറിച്ചും അതിന്റെ ലക്ഷണങ്ങളെക്കുറിച്ചും അവബോധം സൃഷ്ടിക്കുന്നതിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്ന ഒരു ദിവസമായാണ് മെയ് 17-ന് ലോക രക്താതിമർദ്ദ ദിനം ആചരിക്കുന്നത്. ഉയർന്ന ഹൈപ്പർടെൻഷൻ ഹൃദയ രോഗങ്ങൾക്കും അകാല മരണത്തിനും കാരണമാകുന്നു. ഉയർന്ന സ്ട്രെസ് ലെവലുകൾ, പൊണ്ണത്തടി, മോശം ഭക്ഷണ ശീലങ്ങൾ, ഉദാസീനമായ ജീവിതശൈലി എന്നിവ യുവാക്കളിലെ ഹൈപ്പർടെൻഷന്റെ പ്രധാന കാരണങ്ങളാണ്. നീണ്ടുനിൽക്കുന്ന ഹൈപ്പർടെൻഷൻ വിട്ടുമാറാത്ത വൃക്കരോഗം, സ്ട്രോക്ക്, ഹൃദയസ്തംഭനം തുടങ്ങിയ പല രോഗാവസ്ഥകൾക്കുമുള്ള സാധ്യത വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു.ജീവിതശൈലിയിൽ ശരിയായ മാറ്റങ്ങൾ കൊണ്ടുവരുന്നത് […]

Continue Reading