ഫാഷൻ ഡിസൈനർ സുചിത്രയ്ക്ക് ഇന്ത്യ ബുക്ക് ഓഫ് റെക്കോർഡ്സ് പുരസ്കാരം

തിരുവനന്തപുരം: സ്ത്രീ ജീവിതത്തിലെ 12 ഘട്ടങ്ങൾ ചിത്രീകരിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ എംബ്രോയിഡറി ക്ലോക്ക് നിർമ്മിച്ച് തിരുവനന്തപുരം മഞ്ചവിളാകം സ്വദേശിനി സുചിത്ര. എസ് “ഇന്ത്യ ബുക്ക് ഓഫ് റെക്കോർഡ് സ് ” ൽ സ്ഥാനം നേടി. ഒരു സ്ത്രീയുടെ ജീവിതചക്രത്തിലെ വിവിധ ഘട്ടങ്ങളാണ് ഓരോ മണിക്കൂറിനുമായി ക്ലോക്കിൽ തുന്നി ചേർത്തത്. 50ലേറെ മണിക്കൂർ കൊണ്ടാണ് 60 ഇഞ്ച് വ്യാസമുള്ള ഈ ക്ലോക്ക് വെള്ളത്തുണിയിൽ നിറമുള്ള നൂലുകൾ കൊണ്ട് കലാചാതുരിയോടെ നിർമ്മിച്ചത്. സ്ത്രീ ജീവിതത്തിലെ വൈവിധ്യ ഭാവങ്ങൾ ഒരു ഒരു […]

Continue Reading