അന്തീനാട് യു പി സ്‌കൂളില്‍ പുതിയ കെട്ടിടം നിര്‍മ്മിക്കുന്നതിന് 1.58 കോടിയുടെ ഭരണാനുമതി

Kottayam

പാലാ: പാലാ നിയോജകമണ്ഡലത്തിലെ അന്തീനാട് ഗവണ്‍മെന്റ് യു പി സ്‌കൂളിലെ എല്‍ പി വിഭാഗത്തിന് പുതിയ കെട്ടിടം നിര്‍മ്മിക്കുന്നതിന് 1.58 കോടി രൂപയുടെ ഭരണാനുമതി ലഭിച്ചതായി മാണി സി കാപ്പന്‍ എം എല്‍ എ അറിയിച്ചു.

നേരത്തെ ചക്കാമ്പുഴ ഗവണ്‍മെന്റ് എല്‍ പി സ്‌കൂള്‍ (2.30 കോടി), പൂവരണി ഗവണ്‍മെന്റ് എല്‍ പി സ്‌കൂള്‍ (1.58 കോടി), കൂടപ്പലം ഗവണ്‍മെന്റ് എല്‍ പി സ്‌കൂള്‍ (1.58 കോടി), ഐങ്കൊമ്പ് ഗവണ്‍മെന്റ് എല്‍ പി സ്‌കൂള്‍ (1.58 കോടി), കെഴുവംകുളം ഗവണ്‍മെന്റ് എല്‍ പി സ്‌കൂള്‍ (1.50 കോടി) എന്നീ സ്‌കൂളുകള്‍ക്കു പുതിയ കെട്ടിടം നിര്‍മ്മിക്കുന്നതിനാണ് ഭരണാനുമതി ലഭിച്ചിരുന്നതായി എം എല്‍ എ പറഞ്ഞു. ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ പുതിയ കെട്ടിട നിര്‍മ്മാണത്തിന് ഉടന്‍ തുടക്കമിടുമെന്നും മാണി സി കാപ്പന്‍ പറഞ്ഞു.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *