ബി എസ് സി നഴ്സിംഗ് നാലാം സെമെസ്റ്റർ പരീക്ഷയിൽ 100 ശതമാനം വിജയം നേടി ഡോ. മൂപ്പൻസ് നഴ്സിംഗ് കോളേജിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾ

Wayanad

മേപ്പാടി: കേരള ആരോഗ്യ സർവകലാശാല നടത്തിയ നാലാം സെമെസ്റ്റർ പരീക്ഷയിൽ 100 ശതമാനം വിജയം കൈവരിച്ച് ഡോ മൂപ്പൻസ് നഴ്സിംഗ് കോളേജ് വിദ്യാർത്ഥികൾ. 2024 ഫെബ്രുവരിയിൽ നടന്ന പരീക്ഷ എഴുതിയ 2021-2025 ബാച്ചിലെ 75 വിദ്യാർത്ഥികളും ഉന്നത വിജയം കൈവരിച്ചു. അതിൽ 4 പേർക്ക് ഡിസ്റ്റിങ്ഷനും 71 പേർക്ക് ഫസ്റ്റ് ക്ലാസും ലഭിച്ചു. ഡിസ്റ്റിങ്ഷനിൽ ടോപ്പറായി ഒലീവിയ സകറിയാസ് എന്ന വിദ്യാർത്ഥിനി മികച്ച വിജയം നേടി.

2014 ൽ ആയിരുന്നു ഡോ. മൂപ്പൻസ് നഴ്സിംഗ് കോളേജിൽ ആദ്യ ബാച്ച് ആരംഭിച്ചത്. 2021 ൽ പ്രവേശനം നേടിയ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ഫാർമക്കോളജി & പതോളജി (1&2) ആൻഡ്‌ ജനറ്റിക്സ്, അഡൽട് ഹെൽത്ത്‌ നഴ്സിംഗ് 2, പ്രൊഫഷണലിസം, എത്തിക്സ് ആൻഡ്‌ പ്രൊഫഷണൽ വാല്യൂസ്, ഹ്യൂമൻ വാല്യൂസ്, ഡയബറ്റിക്സ് കെയർ, സോഫ്റ്റ്‌ സ്കിൽസ് എന്നീ തിയറി പേപ്പറുകളുടെ മൂല്യനിർണായതിലൂടെയാണ് ഡോ. മൂപ്പൻസ് നഴ്സിംഗ് കോളേജിന് ഈ നേട്ടം കൈവരിക്കാൻ സാധിച്ചത്. കോളേജ് സംബന്ധിച്ച കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് 8111881135 എന്ന നമ്പറിൽ വിളിക്കാവുന്നതാണ്.