സംസ്ഥാനത്തെ ആദ്യ മദര്‍ ന്യൂബോണ്‍ കെയര്‍ യൂണിറ്റ് കോഴിക്കോട്

News

കൊച്ചി: മദര്‍ ന്യൂബോണ്‍ കെയര്‍ യൂണിറ്റ് (എം.എന്‍.സി.യു) കോഴിക്കോട് മെഡിക്കല്‍ കോളേജിലെ മാതൃ ശിശു സംരക്ഷണ കേന്ദ്രത്തില്‍ ആരംഭിച്ചു. നവജാത ശിശുക്കളുടെ ചികിത്സയിലും പരിചരണത്തിലും നാഴികകല്ലാവുന്ന പദ്ധതിയാണ് മദര്‍ ന്യൂബോണ്‍ കെയര്‍ യൂണിറ്റ്. സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാര്‍, ദേശിയ ആരോഗ്യ ദൗത്യവുമായി സഹകരിച്ച് ആരംഭിച്ച സംവിധാനമാണിത്.

എം.എന്‍.സി.യുവില്‍ കുഞ്ഞുങ്ങളോടൊപ്പം അമ്മമാര്‍ക്ക് കിടക്കാന്‍ 8 കിടക്കകളും, കുഞ്ഞുങ്ങള്‍ക്കായി വെന്റിലേറ്റര്‍, വാമര്‍, ഫോട്ടോതെറാപ്പി, മള്‍ട്ടിപ്പാര മോണിറ്റര്‍, എന്നിവയെല്ലാം ചേര്‍ന്ന് 8 ഐ.സി.യു ബെഡുകളും സജ്ജമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ലെവല്‍ 1, ലെവല്‍ 2 മുറികളിലായി നവജാത ശിശുക്കളുടെ പരിചരണത്തിനായി 12 ബേബി വാമറുകള്‍ സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് വേണ്ട സൗകര്യവും ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ കൗണ്‍സിലിംഗ് മുറിയും സ്റ്റാഫുകള്‍ക്ക് ആവശ്യമായ സൗകര്യങ്ങളും മദര്‍ ന്യൂബോണ്‍ കെയര്‍ യൂണിറ്റില്‍ സജ്ജമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

എന്‍.എച്ച്.എം ആര്‍.ഒ.പി 202122 ല്‍ 70 ലക്ഷം രൂപയാണ് പദ്ധതിക്ക് വേണ്ടി അനുവദിച്ചിട്ടുള്ളത്. തീവ്രപരിചരണം ആവശ്യമുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ചികിത്സയില്‍ അമ്മമാരുടെ പങ്കാളിത്തം ഉറപ്പുവരുത്താന്‍ സാധിക്കുന്ന എം.എന്‍. സി.യു സംവിധാനത്തിലൂടെ മാതൃശിശു ബന്ധം ഊട്ടിയുറപ്പിക്കുന്നതിനൊപ്പം നവജാത ശിശു പരിചരണവും കരുതലും മുലയൂട്ടലും കൂടുതല്‍ ശക്തമാകും. ഇത് കുഞ്ഞിന്റെ അതിവേഗത്തിലുള്ള രോഗ മുക്തിയും കുറഞ്ഞ ആശുപത്രി വാസവും ഉറപ്പാക്കും.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *